Breaking News

KIIP 5 Bài 14.2 추석 (=한가위) / Korean Thankgivings / Tết Trung Thu ở Hàn Quốc


(문화) 14. 한국의 명절= Korea’s holidays/ Ngày lễ Tết ở Hàn Quốc

KIIP 5 Bài 14.2 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. / Tết Trung Thu ở Hàn Quốc (Không hơn không kém, mong lúc nào cũng như là trung thu) / Korean thankgivings

한국의 다른 명절인 추석 음력 8 15일로 한가위라고도 한다. 이때는 해의 농사를 끝내고 곡식을 수확하 시기로 가장 먹을 것이 풍성하 날씨도 좋다. 그래서 “더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 라는 말도 생겼다. 추석에는 수확한 햇곡식 햇과일 조상께 감사하는 마음을 담아 차례를 지낸다. 추석에도 성묘를 하는데 일반적으로 추석 전에 미리 조상의 묘지 찾아가 벌초 한다. 벌초란 묘지와 주위의 풀을 어서 깨끗하게 하는 것을 말한다.


추석 = tết trung thu, chuseok / chuseok, Korean thankgivings day
한가위 = trung thu / Hangawi, Korean thankgivings day
곡식을 수확하다 = thu hoạch ngũ cốc, thu hoạch mùa màng /  harvest the crop
풍성하다 = phong phú, đầy đủ / plentiful
햇곡식 = ngũ cốc đầu mùa / newly harvested grains
햇과일 = hoa quả đầu mùa / newly harvested fruits
묘지 = mộ phần / graveyard, cemetery
벌초하다 = làm cỏ / cut the weeds
풀을 베다 = cắt cỏ, phát cỏ / cut grass, cut weed

Ở Hàn Quốc còn có một ngày lễ lớn nữa đó là Chuseok (추석) hay tết trung thu (한가위) vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Đây là thời gian kết thúc nông vụ của một năm, nông sản đã được thu hoạch và cũng là thời gian có nhiều đồ ăn và khí hậu đẹp nhất trong năm. Do đó có câu nói rằng “không hơn không kém, mong lúc nào cũng như là trung thu -더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라". Trong dịp trung thu, người ta sẽ cúng những hạt và quả mới thu hoạch để gửi lời cảm ơn tới tổ tiên. Ngoài ra, trước dịp trung thu, người Hàn thường cũng sẽ đến thăm viếng mộ những người đã khuất và dọn dẹp cỏ. Dọn dẹp cỏ ở đây có nghĩa là làm sạch cỏ ở mộ và xung quanh.

Chuseok, another big holiday in Korea, is also called Hangawi on the 15th day of the 8th lunar month. At this time, a year's farming and harvest grain is over and the year's best food is plentiful and the weather is fine. So there was the saying, "No more, no less, just like the mid-autumn." On Chuseok, people celebrate with their ancestors for the newly harvested grains and fruits of the year. They also visit their ancestors' graves before Chuseok and clean grass around the grave. Clearing grave’s grass refers to cutting and clearing the grave’s grass and the grass around it.

추석의 대표적인 음식은 송편이다. 송편은 쌀을 이용하여 모양으로 만든 떡으로 솔잎 위에 쪄낸다, 의미를 담고 있다. 송편을 예쁘게 으면 예쁜 딸을 낳는다는 말도 전해지고 있다. 추석은 보름달이 가장 크고 밝다. 그래서 전통적으로 추석 밤에는 보름달을 바라보면 소원을 달맞이 강강술래 놀이 즐겼다.


송편 = songpyeon, bánh gạo hấp / songpyeon, half-moon-shaped rice cake
솔잎 = lá thông / pine needles
송편을 빚다 = nặn bánh songpyeon / make songpyeon
소원을 비다 = ước nguyện / make a wish
달맞이 = tục ngắm trăng / viewing the moon
강강술래 = múa vòng tròn (dưới ánh trăng) / traditional Korean circle dance play (by women under the bright full moon)

Món ăn tiêu biểu trong dịp tết trung thu là bánh gạo hấp (songpyeon - 송편). Songpyeon là món bánh ttok nặn hình mặt trăng được làm từ gạo và ‘hấp trên lá thông’. Người ta còn cho rằng, nếu bạn có thể làm được một chiếc bánh songpyeon đẹp, bạn sẽ sinh được một bé gái xinh đẹp. Trung thu còn là thời điểm mà trăng lớn và sáng nhất trong năm. Do đó, theo truyền thống, vào đêm trung thu khi ngắm trăng tròn (달맞이) người ta sẽ ước nguyện hoặc sẽ cùng chơi múa vòng tròn (강강술래).


The typical food of Chuseok is Songpyeon. Songpyeon is a rice-shaped rice cake made with rice. It means 'boil on pine needles'. It is said that if you make a beautiful Songpyeon, you will have a beautiful daughter. Chuseok has the largest and brightest full moon of the year. So traditionally, at Chuseok night, poeple watched the Moonlight and wish upon the full moon or play Ganggangsullae games.
Ø  송편을 솔잎을 넣을까? / Khi hấp songpyeon tại sao phải thêm lá thông vào?

송편을 솔잎을 넣으면 송편끼리 붙는 것을 막아 원래 예쁜 모양을 그대로 유지할 있다. 또한, 솔잎에 들어있는 성분 송편이 쉽게 상하는 것을 막아주기도 한다.

송편을 찌다 = hấp bánh songpyeon / steam the songpyeon cake
-끼리 = nhóm / among themselves
원래 = ban đầu / origin
성분 = thành phần / ingredient

Khi hấp bánh songpyeon, nếu thêm lá thông vào thì sẽ giúp những chiếc bánh songpyeon không bị dính vào nhau và vẫn giữ được hình dạng như mặt trăng ban đầu của bánh. Thêm vào đó, thành phần trong lá thông còn giúp ngăn cho bánh không dễ bị hỏng.


If you put pine needles when you steam the songpyeon, you can keep the original moon shape by preventing the songpyeon from sticking together. In addition, the ingredients in pine needles may prevent the songpyeon from spoiling easily.

Ø  귀성 전쟁. / Cuộc chiến trở về gia đình.

설과 같은 명절이 되면 전국에 흩어져 있는 자녀들은 고향의 부모를 찾아가는 귀성길에 나선다. 이때는 “민족의 대이동” 이라고 불릴 만큼 많은 사람들이 고향을 찾아가기 때문에 고속도로의 교통 체증 매우 심하다. 그래서 요즘은 고향의 부모들이 자녀가 있는 대도시로 가서 명절을 지내고 오는 역귀성 늘어나고 있다.

귀성 = về quê / coming home
흩어져 살다 = sống dải rác / scatteredly live
귀성길에 나서다 = đổ ra đường về nhà / embark on coming home
교통 체증 = tắc nghẽn giao thông / traffic congestion
역귀성 = về quê ngược, lên thành phố / reverse coming home, coming big city

Vào dịp tết và những dịp lễ lớn trong năm, những người con sống rải rác khắp trên đất nước sẽ trở về thăm quê hương nơi cha mẹ đang sinh sống. Thời điểm này còn được ví như lần ‘tổng di chuyển toàn dân -민족의 대이동’ vì rất đông người sẽ di chuyển về quê hương của họ và khiến tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc trở lên rất nghiêm trọng. Do đó, gần đây nhiều bậc phụ huynh ở quê đã làm điều ngược lại là đến thành phố nơi con cái họ sinh sống để ăn tết và nghỉ lễ.


When the holidays are like Lunar New Year's holidays, children who are scattered all over the country are on their way home to visit their parents. At this time, the traffic on the highway is very heavy because many people visit their hometowns, so-called "the Great Move of the Nation". So nowadays, parents from their hometowns go to big cities with their children and celebrate the holidays, too.

No comments