Breaking News

Sách giáo trình hội nhập xã hội Hàn Quốc lớp 0-6 (KIIP-사화통합프로그램)

Chương trình hội nhập xã hội Hàn Quốc (KIIP -사회통합프로그램) là chương trình dạy tiếng Hàn, học văn hóa, và tìm hiểu về xã hội Hàn Quốc, do bộ Tư Pháp Hàn Quốc thiết kế và tổ chức cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.


Lợi ích của việc hoàn thành chương trình hội nhập xã hội Hàn Quốc:
(1) Miễn thi phỏng vấn quốc tịch và rút ngắn thời gian chờ khi đổi quốc tịch
(2) Cộng thêm tối đa 28 điểm cho visa định cư dài hạn F2-7
(3) Thay thế chứng chỉ thi tiếng Hàn TOPIK khi
- Chuyển từ visa F6 (visa kết hôn) sang visa F5 (visa định cư vĩnh viễn)
- Chuyển từ visa F2 sang visa F5
- Chuyển visa E9, E10, H2 sang visa E7.

Chương trình hội nhập xã hội Hàn Quốc được chia thành 7 cấp độ bắt đầu từ cấp 0 đến cấp 6 với tổng 7 cuốn sách. 
Giáo trình KIIP từ lớp 0 đến lớp 4: là dành cho dạy tiếng Hàn và học về văn hóa  (사회통합프로그램 한국어와 한국문화 교재). Thời khóa chi tiết của các lớp học như sau:

Lớp 0 -------Tiếng Hàn cơ bản ----- 15 giờ
Lớp 1 -------Lớp sơ cấp 1   --------- 100 giờ
Lớp 2 -------Lớp sơ cấp 2  --------- 100 giờ
Lớp 3 -------Lớp trung cấp 1------- 100 giờ
Lớp 4 -------Lớp trung cấp 2 ------ 100 giờ


Khi bạn hoàn thành và vượt qua kỳ thi kết thúc lớp 4, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

Các bạn có thể tải giáo trình lớp KIIP từ cấp 0 đến 4 theo link này:


Giáo trình KIIP lớp 5 và lớp 6: là dành cho tìm hiểu xã hội Hàn Quốc (사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회이해 기본과정과 심화과정)

Lớp 5 -------Lớp tìm hiểu xã hội Hàn Quốc cơ bản ------- 50 giờ
Lớp 6 -------Lớp tìm hiểu xã hội Hàn Quốc nâng cao----- 20 giờ


Khi bạn hoàn thành và vượt qua kỳ thi kết thúc lớp 5 hệ 50 giờ, thì bạn đã thỏa mãn điều kiện ngôn ngữ khi xin visa định cư như F2 và F5.

Khi bạn hoàn thành và vượt qua kỳ thi kết thúc lớp 6 hệ (50 giờ + 20 giờ = 70 giờ), thì bạn đã thỏa mãn điều kiện ngôn ngữ  khi đăng ký đổi quốc tịch

Các bạn có thể tải giáo trình lớp KIIP cấp 5 và 6 theo link này:

Giáo trình KIIP lớp 5 & 6 PDF 

Từ lần xuất bản đầu tiên năm 2009 đến nay, sách đã có rất nhiều thay đổi. Giáo trình từ lớp 0-4 là sách được xuất bản năm 2013, và giáo trình lớp 5 và 6 là sách được xuất bản năm 2017. Chúc các bạn học hành chăm chỉ và sớm hoàn thành chương trình.

No comments